Συνέντευξη του Δ.Σ

Διαβάστε την συνέντευξη του Δ.Σ της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε στην εφημερίδα CITY PRESS