Φίλτρα Επιλογής

Θερμοσυσσωρευτές

Οι θερμοσυσσωρευτές Dimplex (electric storage Heaters) αποτελούν μια ιδιαίτερη ποιοτική θέρμανση. Είναι από τους πιο γνωστούς στην ελληνική αγορά και διακρίνονται για την ποιότητα τους, την απόδοση τους, το design και τη διάρκεια ζωής. Με δεδομένη τη σημερινή και μελλοντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των προβλημάτων που προκαλεί σε σύγκριση με το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ όπου η αύξηση της τιμής του, λόγω αγαθού με κοινωνικό χαρακτήρα είναι συγκρατημένη, προκάλεσε σημαντική ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας.