Λέβητες

Χρήσιμο και καθοριστικό στοιχείο κάθε Εγκατάστασης θέρμανσης αποτελεί ο λέβητας.

Στον λέβητα γίνεται η μετατροπή της χημικής ενέργειας του καυσίμου σε θερμική ενέργεια μέσω της καύσης που πραγματοποιείται. Η ενέργεια αυτή μεταφέρεται στο νερό το οποίο κυκλοφορεί στην εγκατάσταση και περνά μέσα από τα θερμαντικά σώματα, με αποτέλεσμα να θερμαίνονται οι χώροι. Η ισχύς των λεβήτων μετριέται σε Kcal/h ή KW και εκφράζει την δυνατότητα μετάδοσης στο νερό της αναφερόμενης ισχύος ( που παράγεται από τον καυστήρα).

Αποφασιστικής σημασίας παράγοντας για την ομαλή και αποδοτική καύση αποτελεί η τέλεια συνεργασία μεταξύ λέβητα- καυστήρα- καπνοδόχου. Η επιλογή του τύπου του λέβητα τον οποίο θα επιλέξουμε στηρίζεται πρώτιστα στην καλή συνεργασία με τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Για την κατάταξη των διαφόρων λεβήτων σε ομάδες- κατηγορίες υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια, ανάλογα με την ισχύ τους διακρίνονται σε οικιακούς μεσαίου μεγέθους και βιομηχανικούς, ανάλογα με το είδος του καυσίμου διακρίνονται σε λέβητες καύσης DIESEL, Λέβητες Αερίου, ξυλολέβητες, πυρηνολέβητες, ειδικοί λέβητες κ.λ.π.

Στην πράξη πάντως υπάρχουν δυο μεγάλες κατηγορίες λεβήτων ώστε ανάλογα με το υλικό της κατασκευής τους διακρίνονται σε χαλύβδινους και χυτοσιδηρούς.

Ανεξαρτήτως όμως τύπου και μεγέθους οι λέβητες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Διαθέτουν φλογοθάλαμο στον οποίο αναπτύσσεται η φλόγα κατά την καύση του DIESEL στον καυστήρα. Το σχήμα και το μήκος της φλόγας πρέπει να ταιρι8άζει στο σχήμα του θαλάμου και να μην γλύφει στις εσωτερικές επιφάνειες ή χτυπάει στον καθρέπτη ( πίσω μέρος του φλογοθαλάμου) του λέβητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναπτύσσονται ισχυρές θερμοκρασίες και υπάρχει ο κίνδυνος τοπικής υπερθέρμανσης και ταχείας διάβρωσης. Όσο μεγαλώνει η ισχύς του λέβητα, τόσο μεγαλύτερη σε διάμετρο και μήκος είναι η φλόγα που δημιουργεί ο καυστήρας.

Σημαντικό κριτήριο αποτελούν επίσης και οι διαδρομές που εκτελούν τα καυσαέρια μέσα στον λέβητα για να απομακρυνθούν από την καπνοδόχο. Όσες περισσότερες οι (πραγματικές) διαδρομές τόσο καλύτερη εκμετάλλευση της ενέργειας των καυσαερίων έχουμε. Αυξάνει βέβαια ταυτόχρονα και η αντίθλιψη του λέβητα.

Στα υδροφόρα κανάλια που υπάρχουν διαμορφωμένα, κυκλοφορεί το νερό και παραλαμβάνει την θερμότητα από τα τοιχώματα του λέβητα.

Η πόρτα του λέβητα φέρει ισχυρή μόνωση και θέση υποδοχής με διάταξη στήριξης για την τοποθέτηση του καυστήρα. Η πόρτα συνήθως έχει την δυνατότητα περιστροφής προς τα δεξιά ή αριστερά ανάλογα με την περίπτωση.

Ο λέβητας φέρει ισχυρή θερμική μόνωση σε όλη την επιφάνεια του σώματος για μείωση των θερμικών απωλειών. Η μόνωση αυτή συνήθως είναι πάπλωμα υαλοβάμβακα πάχους 5-8 cm.

Όλα τα επιμέρους στοιχεία του βρίσκονται μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο κατασκευασμένο συνήθως από γαλβανισμένη λαμαρίνα που φέρει ηλεκτροστατική βαφή.

Σε κατάλληλο σημείο του λέβητα υπάρχει υποδοχή για τοποθέτηση του αισθητηρίου του θερμοστάτη καυστήρα- κυκλοφορητή.

Πίνακας ελέγχου ο οποίος ρυθμίζει την λειτουργία του λέβητα, συνήθως διατίθεται προαιρετικά , αλλά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εγκατάστασης.

Ο πίνακας αυτός ρυθμίζει την λειτουργία του καυστήρα και του κυκλοφορητή και μας παρέχει διάφορες ενδείξεις λειτουργίας. Διαθέτει γενικό διακόπτη ON/OFF καθώς και θερμόμετρο λέβητα. Περιλαμβάνει επίσης θερμοστάτη καυστήρα- κυκλοφορητή και πυροστάτη ασφαλείας (χειροκίνητης επαναφοράς) για ασφάλεια κατά την λειτουργία.

Όλοι οι λέβητες φέρουν τάπα εκκένωσης καθώς επίσης και αναμονές (προσαγωγή και επιστροφή)για σύνδεση με το δίκτυο των σωληνώσεων.