Μαντεμένιοι Λέβητες

Χυτοσίδηροι λέβητες

Αποτελούνται από ξεχωριστά στοιχεία (φέτες) που χυτεύονται χωριστά και συναρμολογούνται στην συνέχε4ια, σχηματίζοντας το σώμα του λέβητα.

Η κατασκευή τους γίνεται μέσω χύτευσης ( σε καλούπια) ώστε να δοθούν οι επιθυμητές διαστάσεις και γεωμετρία. Λόγω του τρόπου κατασκευής τα τοιχώματα τους έχουν μεγάλο πάχος (γύρω στα 7-8 mm) με συνέπεια να χαρακτηρίζονται από το μεγάλο τους βάρος.

Έχουν το πλεονέκτημα ότι σε δυσπρόσιτους χώρους η συναρμολόγηση του λέβητα μπορεί να γίνει επί τόπου. Τα τμήματα μεταφέρονται στο έργο και με χρησιμοποίηση κατάλληλων υλικών ( κορδόνι, στεγανοποίησης, ντίζες συγκράτησης, νίπελ κ.λ.π)οι φέτες ενώνονται και συγκροτούν τον λέβητα.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στην καλή συναρμογή των τεμαχίων μεταξύ τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως αποτελεί μια εργασία η οποία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι χυτοσίδηροι λέβητες μας δίνουν την δυνατότητα αυξήσεως της ισχύος τους καθώς μπορούμε να προσθέσουμε φέτες ανάλογα με την απαίτηση.

Βέβαια, σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο παρουσιάσει πρόβλημα ( σπάσιμο, ράγισμα, διάβρωση κ.λ.π) μπορούμε να αντικαταστήσουμε την ελαττωματική φέτα.

Στα πλεονεκτήματα των χυτοσίδηρων λέβητων συγκαταλέγεται η αυξημένη αντοχή στην διάβρωση. Το υλικό χύτευσης είναι συνήθως σφαιροειδής χυτοσίδηρος GG-20 ή GG-25 και κατά την λειτουργία του λέβητα σχηματίζεται ένα επιφανειακό προστατευτικό φιλμ οξειδίου το οποίο αποτρέπει περαιτέρω διάβρωση.

Ο καθαρισμός του λέβητα είναι σχετικά δύσκολος λόγω της τραχείας επιφάνειας του χυτοσιδήρου ενώ ένα μειονέκτημα αποτελεί η ευαισθησία του στα θερμοκρασιακά σοκ. Οι χυτοσίδηροι λέβητες πρέπει να φέρουν ισχυρή μόνωση και ο συνεργαζόμενος καυστήρας να διαθέτει αυτόματο τάμπερ. Σε περίπτωση παύσης του καυστήρα, πρέπει να εμποδίζεται η δημιουργία ψυχρού ρεύματος αέρα μέσα στο φλογοθάλαμο του λέβητα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος θραύσης.

Διατίθενται σε ισχύ από 20 KW Έως 2.000ΚW.