Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση κατακτά και μεγαλύτερο μερίδιο στην προτίμηση των καταναλωτών λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Προϋποθέτει καλή κατάσταση του κτηρίου όσον αφορά την μόνωση του.

Η θέρμανση που προσφέρει είναι ομοιόμορφη και δεν δημιουργεί τις κρύες ζώνες που συναντούμε στα κλασσικά συστήματα. Εφαρμόζεται χωρίς πρόβλημα σε χώρους οποιαδήποτε γεωμετρίας ενώ μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε είδος πατώματος ( μωσαϊκό, πλακάκι, ξύλινο κ.λ.π). Με κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης οι οποίες ελέγχονται από θερμοστατικές βαλβίδες.

Η φιλοσοφία της εγκατάστασης είναι σχετικά απλή καθώς σωλήνες διατρέχουν μέσα στο πάτωμα και μεταφέρουν σε αυτό την θερμότητα που παράγεται από τον λέβητα. Το δάπεδο ακτινοβολεί ενέργεια και ο χώρος θερμαίνεται ευχάριστα, χωρίς να δημιουργούνται ρεύματα αέρα και μετακίνηση σκόνης.

Η λειτουργία του συστήματος γίνεται με νερό θερμοκρασίας προσαγωγής max 45ο C ενώ οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται είναι ειδικών προδιαγραφών. Συνήθως κατασκευάζονται από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενώ προβλέπεται φράγμα οξυγόνου. Το φράγμα οξυγόνου συντελεί στην διατήρηση των ιδιοτήτων του σωλήνα και αποφυγή πρόωρης γήρανσης του και για την προστασία από οξείδωση των μεταλλικών μερών.

Άλλου είδους σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι σωλήνες χαλκού όπως επίσης και αλουμινίου.

Η απουσία θερμαντικών σωμάτων εξασφαλίζει άριστη εκμετάλλευση του χώρου ενώ η θερμοκρασία του δαπέδου δεν υπερβαίνει τους 28ο C κάτι το οποίο καθορίζουν οι κανόνες υγιεινής.

Αφού καθαριστούν οι θερμικές απώλειες του χώρου προς θέρμανση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το είδος του δαπέδου και την χρήση του χώρου, υπολογίζουμε την διατομή και την πυκνότητα τοποθέτησης ορίζεται η απόσταση μεταξύ δυο διαφορετικών στρώσεων σωλήνα. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται μέσω πινάκων που παρουσιάζουν την απόδοση θερμότητας του σωλήνα προς το δάπεδο ανά περίπτωση.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στα σημεία τα οποία υπάρχουν παράθυρα καθώς ίσως θα πρέπει να αυξηθεί η πυκνότητα τοποθέτησης.

Σε περίπτωση που το απαιτούμενο θερμικό φορτίο σε κάποιο σημείο είναι μεγάλο και αυξημένη πυκνότητα τοποθέτησης θα οδηγούσε σε μεγάλη θερμοκρασία δαπέδου, υπάρχει πρόβλημα.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τοποθετηθεί κλασσικό θερμαντικό στοιχείο, κάτι όμως το οποίο προϋποθέτει τοποθέτηση βάνα ανάμειξης στο λεβητοστάσιο. Η τοποθέτηση της μας δίνει ουσιαστικά την δυνατότητα συνδυασμού ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ενός κλασσικού συστήματος με θερμικά στοιχεία.

Για παράδειγμα, ειδικό διακοσμητικό σώμα τύπου πετσετοκρεμάστρας στο μπάνιο, σώμα ταχείας θέρμανσης (fan coil κ.λ.π).

Το κόστος όμως ανεβαίνει ενώ η ανάγκη επακριβούς ρύθμισης της θερμοκρασίας στα κυκλώματα προσαγωγής είναι θεμελιώδους σημασίας.

Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος τα κυκλώματα τα οποία αναχωρούν από τον συλλέκτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 120m για να μην έχουμε υπερβολική πτώση της πίεσης σε ένα κλάδο και μετά η ισοστάθμιση του δικτύου είναι δύσκολη.

Κατασκευή συστήματος

Πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία θα δουλέψουμε είναι λεία και καθαρή.

Τοποθετούμε την ειδική περιμετρική ταινία σε όλη την διάμετρο του χώρου και φροντίζουμε να βρίσκεται σε σωστό ύψος χωρίς να αφήνουμε κενά στις ενώσεις. Η περιμετρική ταινία δημιουργεί φράγμα υδρατμού στα πλάγια και παραλαμβάνει τις διαστολές του θερμομπετόν το οποίο θα απλωθεί τελευταίο.

Στη συνέχεια στρώνουμε τις ειδικές προκατασκευασμένες πλάκες συγκράτησης του σωλήνα καλύπτοντας όλο τον χώρο προς θέρμανση. Οι πλάκες αυτές είναι ικανού πάχους ώστε να προσφέρουν ικανή μόνωση για την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας προς το κάτω μέρος τους, συνήθως έχουν ειδική διαμόρφωση για την στερέωση του σωλήνα.

Στο κάτωθι σχήμα παρουσιάζεται σε τομή κλασσική δαπεδοθέρμανση.

Η ιδιαιτερότητα και το σημαντικό στοιχείο είναι η ειδική επικάλυψη που φέρουν οι πλάκες συγκράτησης στο πάνω μέρος για την δημιουργία φράγματος υδρατμού.

Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των πλακών, όλη η επικαλυμμένη περιοχή χωρίζεται με περιμετρική ταινία σ μικρότερες επιφάνειες. Το μέγεθος τους ποικίλει ανά περίπτωση αλλά κυμαίνεται γύρω στα 40m2.

Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει με προσοχή διότι λόγω των αναπόφευκτων διαστολών του πατώματος θα έχουμε το λεγόμενο «σήκωμα» του.

Ακολουθεί το στρώσιμο του σωλήνα σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο έχει υπολογιστεί σχηματίζοντας αυτόνομα κυκλώματα τα οποία αναχωρούν από τον συλλέκτη.

Ο σωλήνας δεν πρέπει να τσακίσει ενώ πολύ μικρές ακτίνες καμπυλότητας πρέπει να αποφεύγονται. Στα σημεία όπου ο σωλήνας κάνει καμπύλη καλό είναι να τοποθετούνται ειδικά καρφιά στερέωσης διότι υπάρχει κίνδυνος να σηκωθεί ο σωλήνας.

Το θερμομπετόν το οποίο θα απλωθεί πάνω στους σωλήνες καλύπτοντας τις πλάκες, είναι διαφορετικής σύστασης, ανάλογα με το είδος του πατώματος το οποίο θα τοποθετηθεί. Αποτελείται από τσιμεντοκονίαμα με προσθήκη ειδικού πλαστικοποιητή του οποίου η ποσότητα προδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο μπετόν. Κατά το άπλωμα του πρέπει να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση με τον σωλήνα και πλήρη επικάλυψη του.

Λειτουργία

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συστήματα ελέγχου του λεβητοστασίου καθώς η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια τα οποία προδιαγράφει ο κατασκευαστής του χρησιμοποιημένου σωλήνα.

Κατά τα λοιπά, η λειτουργία του συστήματος είναι όπως και σε μια κλασσική θέρμανση έχοντας την δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας από τον θερμοστάτη του χώρου.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα αυτονομίας όπως και σε ένα κλασσικό σύστημα θέρμανσης.

Προφυλάξεις

Λόγω των διαστρωμένων σωλήνων, πρέπει να αποφεύγονται οι τρύπες στο δάπεδο για στερέωση αντικειμένων. Η ενέργεια αυτή ενδεχομένως να προκαλούσε καταστροφή τμήματος σωληνώσεων, που σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως θα μπορούσε να διορθωθεί.

Μελέτη

Η μελέτη περιλαμβάνει τον υπολογισμό – εκλογή του σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί όπως επίσης και τον τρόπο απλώματος του δικτύου σωληνώσεων και την σχετική απόσταση των σωλήνων μεταξύ τους.

Ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία παρέχονται πάντοτε από τους κατασκευαστές των συστημάτων, σε ενημερωτικά φυλλάδια και εγχειρίδια χρήσης.