Επικοινωνία

Τηλεφωνικό κέντρο Αθηνών:

210 42 50 000 (12 Γραμμές)

Λογιστήριο: 210 42 57 000
Διακίνηση Χονδρικών Πωλήσεων: 22960 80 626
Τηλέφωνο Εργ/ ιου: 22960 80 201
Eιδικές κατασκευές (Β2Β): 22960 83 448
Κινητό: 6938 555 550 (Σε περίπτωση βλάβης ΟΤΕ)
Τμήμα Εξαγωγών (Exports) : +44 77000 57000
Fax Κεντρικού: 210 42 57 007
Fax Διακίνησης Χονδρικών Πωλήσεων: 22960 82502 

Ηλεκτρονική Επικοινωνία:
Κεντρικό: info@agelopoulos.gr
Εμπορική Διεύθυνση: sales@agelopoulos.gr
Τμήμα Ηλιακών: info@solars.gr
Τμήμα Θέρμανσης: info@kalorifer.gr
Τμήμα Κλιματισμού: ac@agelopoulos.gr
Τμήμα Υδραυλικών: hydravlic@agelopoulos.gr
Τεχνικό Τμήμα: service@agelopoulos.gr
Μηχανολογικό Τμήμα: mecheng@agelopoulos.gr
Τμήμα Διαφήμισης: marketing@agelopoulos.gr
Οικονομική Διεύθυνση: account@agelopoulos.gr

Διευθύνσεις:

Πέτρου Ράλλη 445

Νίκαια 18450

 tel: 210 42 50 000 - fax: 210 42 57 007

Βρείτε μας στον Χάρτη

65η οδός & Προφήτου Ηλιού

Κόρινθος 20100

 tel: 27410 28300 - fax: 27410 28400

Βρείτε μας στον Χάρτη

_______________________

 

Προσωπικές Πληροφορίες

Μήνυμα

Εισάγετε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα παρακάτω.