ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ - ΕΠΑΕΡΩΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΕΩΣ 50%)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟ ΒΡΩΜΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ