Πιστοποιήσεις

Η πολιτική ποιότητας της AGELOPOULOS GROUP αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των στόχων της. Παραμένει σταθερή και σ' αυτή βασίζεται η εφαρμογή του διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2015.

Μόνιμος σκοπός και δέσμευση είναι η συνεχής βελτίωση , μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επιτυχίας στόχων για την ποιότητα και την βελτίωση των εργασιών της εταιρίας.

 

Οι πιστοποιήσεις των προιόντων και της εταιρείας:

 

SWISS SWISS2 CE  

               BAFA