Θερμαντικά Σώματα

Στα συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερό, η θερμότητα που παράγεται στο λεβητοστάσιο αποδίδεται στους προς θέρμανση χώρους από τα θερμαντικά σώματα.

Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους τύπους, το υλικό κατασκευής και τις διαστάσεις των θερμαντικών σωμάτων για δεδομένη θερμική ισχύ.

Αρχή λειτουργίας

Μέσα από τα θερμαντικά σώματα περνά νερό θερμοκρασίας 70o C – 90ο C και η ενέργεια μεταδίδεται στον χώρο με έναν από τους κάτωθι τρόπους.

 1. Ακτινοβολία
 2. Συναγωγή (κίνηση αέρα)

Ανάλογα με τον τύπο του σώματος κυριαρχεί ένας από τους προαναφερθέντες τρόπους μετάδοσης.

Η θερμαντική ικανότητα ενός σώματος ονομάζεται θερμική ισχύς του σώματος.

Οι συνθήκες στις οποίες το σώμα θα αποδώσει το θερμικό περιεχόμενο είναι καθορισμένες και πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα των κατασκευαστών.

( Συνήθως η θερμοκρασία προσαγωγής – επιστροφής είναι 90ο C & 70ο C αντίστοιχα και η θερμοκρασία χώρου 20ο C.

Τύποι θερμαντικών σωμάτων

Τα θερμαντικά σώματα τα οποία κυκλοφορούν, στην αγορά κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες.

 1. Κλασσικά χαλύβδινα με φέτες
 2. Σώματα αλουμινίου
 3. Τύπου RUNTAL ( Κονβεκτέρ & Άβακες)
 4. Τύπου PANEL
 5. Χάλκινα θερμαντικά σώματα
 6. Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα
 1. Τα κλασσικά χαλύβδινα θερμαντικά σώματα με φέτες αποτελούνται από συστοιχία τμημάτων (φέτες) οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους. Το υλικό κατασκευής τους είναι χάλυβας πάχους περίπου 1mm ενώ η πίεση λειτουργίας τους συνήθως δεν ξεπερνά τα 4bar.
  Για την περιγραφή των σωμάτων αυτών αρκούν 3 αριθμοί οι οποίοι δηλώνουν κατά σειρά το πλάτος, ύψος και αριθμό φετών.
  Για παράδειγμα, ΙΙΙ/905/16 δηλώνει θερμαντικά σώματα με φέτες, τρίστηλο, ύψους 905mm που αποτελείται από 16 φέτες.
 2. Τα σώματα αλουμινίου κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου και αποτελούνται από στοιχεία που ενώνονται μεταξύ τους.
  Χαρακτηρίζονται από το μικρό τους βάρος και μεταδίδουν την θερμότητα κυρίως μέσω ακτινοβολίας. Έχουν καλή αισθητική εμφάνιση, είναι ελαφριά αλλά το υψηλό κόστος κατασκευής αποτελεί μειονέκτημα.
 3. Τα σώματα τύπου RUNTAL είναι μια γενική κατηγορία η οποία περιλαμβάνει τα Κονβεκτέρ & Άβακες.
  Τα κονβεκτέρ είναι κατασκευασμένα από πεπλατυσμένους αγωγούς μέσα στους οποίους κυκλοφορεί το θερμό νερό, ενωμένους μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Ανάλογα με την σύνδεση που θα γίνει φέρουν στα πλάγια συλλέκτες με αναμονές σύνδεσης στο δίκτυο.
  Η μετάδοση θερμότητας γίνεται κυρίως με ακτινοβολία ενώ υπάρχουν κατασκευαστικές παραλλαγές που συνθέτουν δυο τέτοιες επιφάνειες.
  Οι σωλήνες από τους οποίους αποτελούνται έχουν συνήθως πλάτος 70mm, όποτε τα διαθέσιμα ύψη είναι πολλαπλάσια του 70. Το μήκος τους ποικίλει ανάλογα με την θερμική ισχύ του σώματος.
  Για παράδειγμα H 560/2.8 δηλώνει θερμαντικό σώμα τύπου Κονβεκτέρ, ύψους 560mm που έχει μήκος 280cm.
  Οι Άβακες κατασκευάζονται όπως τα σώματα τύπου κονβεκτέρ αλλά στη μία ή και στις δυο επιφάνειες τους έχουν συγκολλημένο έλασμα με μορφή μαιάνδρου. Η παραλλαγή αυτή γίνεται διότι αυξάνεται η θερμική ισχύ του σώματος και έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε ωφέλιμο χώρο. Κατασκευάζονται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων.
 4. Τα σώματα τύπου PANEL έχουν κυριαρχήσει πλέον στην προτίμηση των καταναλωτών. Αυτό οφείλεται λόγω στην καλαίσθητη παρουσία τους που διακριτικά γεμίζει τον χώρο και φυσικά εξαιτίας του προσιτού κόστους.
  Οι τεχνικοί προτιμούν αυτά τα σώματα λόγω της ευκολίας στην τοποθέτηση.
  Η στερέωση τους συνήθως γίνεται στον τοίχο και μεταδίδουν την θερμότητα στον χώρο κυρίως με ακτινοβολία αλλά και με συναγωγή. Τοποθέτηση στο δάπεδο είναι δυνατή με τη χρήση ειδικών βάσεων δαπέδου.
  Μεταδίδουν την θερμότητα στον χώρο ευχάριστα και γρήγορα. Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα με τρόπο ώστε να δημιουργείται μια συμπαγής πλάκα μέσα στην οποία σχηματίζονται υδροφόροι σωλήνες για την κυκλοφορία του ζεστού νερού. Στην επιφάνεια τους συγκολλούνται ελάσματα σε μορφή μαιάνδρου ώστε να αυξάνουν την φυσική κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του σώματος και κατ’ επέκταση την θερμικά αποδιδόμενη ισχύ.
  Οι διαστάσεις είναι σχετικά τυποποιημένες καθώς διαφέρουν ελάχιστα από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Το ύψος κατασκευής είναι 300mm, 400mm, 500mm αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως στα ύψη 600mm και 900mm.Η περιγραφή τους γίνεται με την χρησιμοποίηση 3 αριθμών.
  Ιδιαίτερα καλαίσθητη και λειτουργική περίπτωση αποτελούν τα σώματα VENTIL τα οποία δέχονται σύνδεση από το κάτω μέρος του σώματος. Ενσωματωμένα διαθέτουν διαμορφωμένο αγωγό ο οποίος από την μια είσοδο οδηγεί το νερό στο επάνω μέρος του σώματος.
 5. Τα χάλκινα θερμαντικά σώματα κατασκευάζονται από χάλκινους σωλήνες που διαρέονται από νερό και σχηματίζουν δικτύωμα. Πάνελ αλουμινίου είναι στερεωμένο στους σωλήνες εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση και έτσι σχηματίζεται η θερμαινόμενη επιφάνεια.
 6. Θερμαντικά διακοσμητικά σώματα. Κατασκευάζονται σε πολλά σχέδια και διαστάσεις καλύπτοντας ευρύ φάσμα ισχύος. Το σχήμα που έχουν ποικίλει και μπορεί να είναι οφιοειδές, να σχηματίζει πλέγμα κ. λ. π.

Οι προτάσεις των κατασκευαστών είναι πολλές και υπερκαλύπτουν τις αισθητικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Κυρίως προορίζονται για τοποθέτηση σε χώρους όπως λουτρά, σαλόνια κ.λ.π. Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και είναι πολύ διακριτικά.

Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων

Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας ο οποίος να απαγορεύει την θέση τοποθέτησης των σωμάτων σε συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που θα αναφερθούν αλλά η επιτυχία κυρίως βασίζεται στην εμπειρία του μελετητή- κατασκευαστή.

Τα σώματα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές έτσι ώστε να μην αφαιρούν πολύτιμο ωφέλιμο χώρο. Ενδείκνυται η τοποθέτηση τους κάτω από παράθυρα και μάλιστα αν είναι δυνατόν σε όλο το μήκος του παραθύρου. Θα πρέπει να τοποθετούνται καλύπτοντας βορινούς τοίχους και περιοχές όπου λόγω ιδιαίτερων περιπτώσεων υπάρχει συχνή είσοδος κρύου αέρα ( πόρτες που ανοίγουν συχνά, παράθυρα κ.λ.π).

Εφόσον επιλεχθεί η θέση τοποθέτησης στην συνέχεια πρέπει το σώμα να τοποθετηθεί (« κρέμασμα του σώματος»). Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες αποστάσεις από τον τοίχο και το πάτωμα. Σε καμιά περίπτωση τα σώματα δεν πρέπει να καλύπτονται από καλύμματα, έπιπλα, φωλιές κ.λ.π. διότι σε αντίθετη περίπτωση το σώμα θα χάσει σημαντικό μέρος από την θερμαντική του ικανότητα.

Ο τρόπος σύνδεσης των σωμάτων εξαρτάται κυρίως από το χρησιμοποιημένο σύστημα, μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο. Γενικά έχουμε την δυνατότητα σύνδεσης τα πλάγια, από κάτω, διαγωνίως κ.λ.π. ανάλογα κάθε φορά με την περίπτωση.

Οι διακόπτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι διάφοροι. Ανάλογα με την λειτουργία την οποία θέλουμε να χαρακτηρίζει το σύστημα θέρμανσης που κατασκευάζουμε, επιλέγουμε και τους κατάλληλους διακόπτες.

Οι απλοί διακόπτες, γωνιακοί ή ίσιοι έχουν την δυνατότητα μέσω χειροκίνητης ρύθμισης να προσαρμόσουν την ροή του νερού στις επιθυμητές τιμές. Η πλήρης απομόνωση του σώματος γίνεται χειροκίνητα.

Διακόπτες εξωτερικού βρόγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε δισωλήνιο όσο και σε μονοσωλήνιο σύστημα. Μέσω εξωτερικής ρύθμισης μπορούν και μεταβάλουν την ποσότητα του νερού που διέρχεται μέσα στο σώμα.

Θερμοστατικοί διακόπτες τοποθετούνται όταν θέλουμε να έχουμε ακρίβεια στην επίτευξη θερμοκρασίας σε έναν χώρο. Μέσω κατάλληλου αισθητηρίου, αναγνωρίζουν μεταβολές θερμοκρασίας και ρυθμίζουν την ροή του νερού που περνά από το σώμα διαφοροποιώντας ταυτόχρονα την θερμική απόδοση του σώματος.